لوازم خانگی

بسته بندی

شماره کد

بسته بندی

بسته بندی محصول آخرین مرحله از فرایند تکمیل تولیدات در صنایع مختلف می باشد. فرایند بسته بندی و سپس انتقال محصول به محل انبارش و نگهداری که برحسب نیاز مشتریان، مرحله سورتینگ، تفکیک و دسته بندی و با تجمیع محصولات همگن را شامل می شود، اهمیت خطوط نقاله و تجهیزات مربوطه را برجسته می سازد.

شرکت تلاش برای صنعت روز، یکی از باتجربه ترین در طراحی و عرضه خطوط موردنیاز این صنعت می باشد. این شرکت همکار تعداد زیادی از فعالین این صنعت بوده و هست.

استعلام قیمت