خط تولید جلو داشبورد

شماره کد

خط تولید جلو داشبورد اتومبیل

شرکت تلاش برای صنعت روز، مفتخر است یکی از شاخص ترین سازندگان خط مونتاژ جلو داشبورد اتومبیل در ایران می باشد. محصولات این شرکت در صنعت اتومبیل سازی، در بسیاری از شرکت های تولید اتومبیل نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

یکی از طراحی های شرکت تلاش در صنعت خودروسازی، خط مونتاژ جلوداشبورد می باشد. این خطوط شامل نقاله اصلی که عمئتا از سیستم فری فولو و زنجیر انتقال از جنس فلزی پروفیل های آلومینیومی سنگین که طراحی آن در شرکت تلاش و انحصارا در این شرکت تولید می شود، استفاده می کند.

طراحی و ساخت فیکسچرهای مونتاژ جلو داشبورد با استفاده از مکانیسم های گردش به جهت دسترسی به نقاط مختلف بدنه داشبورد برای نصب متعلقات مربوطه، یکی از تجارب و تخصص های موجود در شرکت تلاش می باشد.

در سالن های تولید با محدودیت های فضا، شاتل های طراحی شده در شرکت تلاش به کمک تولیدکنندگان خودرو، می آید. طراحی این شاتل ها با انتقال عرضی و چرخش محصول، استفاده از فضای محدود را برای تولیدکنندگان، فراهم می کند.

استعلام قیمت