خط تولید لباسشویی

شماره کد

خط تولید لباسشویی

شرکت تلاش برای صنعت روز به نیاز تولیدکنندگان مختلفی در کشور، برای مونتاژ و تولید ماشین لباسشویی خط تولید، طراحی و تحویل داده است.

باتوجه به نوع انتخاب تولیدکنندگان، به لحاظ سیاست تولید ماشین لباسشویی به شکل SKD ، CBU یا CKD ، شرکت تلاش برای صنعت روز توانایی ساخت خطوط مونتاژ متناسب با فرایند کاری موردنیاز مشتریان را دارا می باشد.

این فرایند در شکل CKD تولید، شامل:

  • خط تولید بدنه ماشین
  • خط آماده سازی قطعات پیش ساخته، مانند پنل کنترل، قطعات الکتریکی، درب ماشین و…
  • خط مونتاژ و آماده سازی دیگ (درام) ماشین
  • خط مونتاژ نهایی ماشین
  • خط بسته بندی
استعلام قیمت