خط تولید کولر آبی

شماره کد

خط تولید کولر آبی

فرایند تولید کولر آبی بطور معمول از مراحل ذیل تشکیل یافته است:

  • آماده کردن بدنه و کف و سقف کولر از ورق آهن
  • آماده کردن حلزون و پره های باد بزن
  • پایه ها و متعلقات نصب حلزون و پره ها
  • آماده سازی موتور و ترمینال برق و دستگاه کنترل از راه دور
  • آماده سازی پوشال یا سلول های سلولزی
  • مونتاژ قطعات و تست و بسته بندی

شرکت تلاش برای صنعت روز در همه موارد فوق و متناسب با نیازهای مراحل فوق، امکان طراحی و ساخت خطوط مختلف و منطبق با مراحل کاری و نظر مشتریان را دارا می باشد.

استعلام قیمت