روشنایی

شماره کد

شرکت تلاش برای صنعت روز، دانش و تجربه موثری در طراحی و ساخت خط مونتاژ انواع اداوات روشنایی از قبیل لامپ های LED خانگی و صنعتی و تجاری، تا روشنایی باغی و خیابانی و پروژکتورهای مختلف مورد مصرف محل های ورزشی، اداری و خانگی را دارا می باشد.

تجربه ما در ارتقا تجارت شما موثر می باشد.

استعلام قیمت