صنایع الکترونیک

شماره کد

صنایع الکترونیک

طیف گسترده صنایع الکترونیکی و توسعه این صنعت در کلیه صنایع، زمینه ورود بسیاری از شرکت های تولیدی و طراحی و مهندسی را در این صنعت فراهم کرده است.

مونتاژ انواع بردهای الکترونیکی در تعداد انبوه نیاز به خط مونتاژ و تجهیزات کارامد و موثر دارد. تخصص شرکت تلاش برای صنعت روز، طراحی و ساخت خطوط مونتاژ انواع PCB (مدارچاپی) در کمترین ابعاد تا بزرگترین ابعاد موردنیاز مشتریان می باشد.

این خطوط در  طراحی های مختلف با استفاده از پالت (فیکسچر) حماله و بدون پالت حماله مطابق نیاز مشتریان طراحی و ساخته می شود.

استعلام قیمت