صنایع غذائی و دارویی

شماره کد

صنایع غذایی و دارویی،آرایشی و بهداشتی

صنعت مواد غذایی و دارویی به لحاظ رعایت استانداردهای خاص، به خطوط ساخت و مونتاژ و تجهیزات با ویژگی های منطبق با این استانداردها، نیازمند است.

شرکت تلاش برای صنعت روز تجربه و دانش بسیار مفیدی برای اجرای نیازهای مشتریان این صنعت را دارا می باشد.

استعلام قیمت